GroeneHartslag - Ontwikkeling, vrijheid, rust en ruimte
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenehartslag.nl

Verandermanagement

Wilt u een verandertraject echt doen slagen?

Veranderingen doen vaak pijn. Maar dat is ook nodig!  Zonder pijn geen groei!

Veel mensen houden het bij hun werkwijze graag bij het oude. Dat is bij bedrijven en organisaties niet anders omdat zij bestaan uit die mensen en deze blijken dus vaak niet zo flexibel. Verandering vraagt dus om goed management: Verandermanagement.

Belangrijk is dat men ook bij veranderende omstandigheden (een reorganisatie bijvoorbeeld) de uitgezette koers blijft varen!

Verandermanagement is een integraal proces met niet alleen aandacht voor technische aspecten en organisatiestructuur ( de bovenstromen). Juist de “zachte kant” van veranderen wordt steeds belangrijker (de onderstromen).

Uw medewerkers bepalen in  grote mate het succes van veranderen.

Voor duurzame resultaten is naast gedragsverandering ook een bewustwordingsproces nodig. In onze individuele- en teambegeleiding bieden wij “echte aandacht” voor uw menselijk kapitaal.

Om een verandertraject en begeleiding van mensen en teams te doen slagen is  inzicht in de menselijke psyche, onder- en bovenstromen, tact, juiste faciliteiten en empathie een vereiste!

Begeleiding van teams in hun bewustwordingsproces vereist dus mensenkennis, analyses en kennis van de dieptepsychologie! Dat is waarin ik ben gespecialiseerd!

Ik help jou, jouw team veerkrachtiger te zijn en de verandering in jouw organisatie te realiseren.

Bij verandertrajecten werk ik in co-creatie samen met hooggekwalificeerde begeleiders of coaches en organisatiedeskundigen.
Zij hebben naast hun deskundigheid zelf ook forse stappen gezet op het vlak van veranderingsprocesssen, evolutionaire doelen, groei en betekenisgeving. Dit is naar onze mening een voorwaarde om mensen en daarmee teams goed te begeleiden naar een hoger persoonlijke ontwikkelings- en samenwerkingsniveau.

Meer weten? Maak gebruik van onze consultancy!