GroeneHartslag - Ontwikkeling, vrijheid, rust en ruimte
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenehartslag.nl

Privacy- en klachtenreglement

Privacy

GroeneHartslag heeft privacy hoog in het vaandel staan en conformeert zich dan ook aan de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (welke vanaf 25 mei 2018 de WBP vervangt). Om dit te realiseren en te waarborgen heeft GroeneHartslag  maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens te voorkomen.

Voor onze cliënten betekent dit onder andere dat wij alleen met vooraf gegeven toestemming, informatie die in het belang van de ondersteuning en behandeling is, aan derden verstrekken. Tijdens de intake vragen wij cliënten hiervoor om toestemming middels het ondertekenen van een “Verklaring van geen bezwaar voor informatie-uitwisseling”. Binnen GroeneHartslag bewaren wij persoonlijke gegevens van cliënten, die wettelijk nodig zijn om cliënten van ondersteuning en behandeling te voorzien, in een digitaal dossier. Wij gaan hier secuur mee om, zoals de wetgeving dat voorschrijft. GroeneHartslag heeft een privacyreglement waarin precies beschreven staat hoe wij om gaan met uw gegevens. Hierin staat ook beschreven welke informatie in het cliëntdossier opgenomen wordt, hoelang deze volgens de wet bewaard moet worden en uw rechten met betrekking tot het inzien van uw dossier en dergelijke.

Download hier het privacyreglement van GroeneHartslag

Klachtenprocedure

GroeneHartslag vindt het belangrijk dat u de ondersteuning en behandeling krijgt die u nodig heeft op een manier die passend en juist is. Merkt u dat er iets niet goed gaat, dan is het belangrijk dat u ons dat laat weten. Wij zullen dan de fout herstellen.  De contactgegevens treft u in het menu onder contact.

GroeneHartslag heeft een klachtenreglement waarin precies beschreven staat hoe onze klachtenprocedure werkt. Hierin staat ook beschreven wat u van ons mag verwachten en hoe u uw klacht bekend kunt maken.

Download hier het klachtenreglement van GroeneHartslag