GroeneHartslag - Ontwikkeling, vrijheid, rust en ruimte
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenehartslag.nl

Bewustwording “Overdracht van emotionele last en psychische gevangenschap”

Dit bericht is geplaatst op 5 maart 2020 - Tips voor jou / Voor jou

Ouders willen het beste voor hun kinderen. Een vaak gehoorde uitdrukking is “Ik wil ze een fijne jeugd bezorgen”. Grote kans dat men eigenlijk bedoelt: “Mijn kinderen zullen niet zo een vervelende jeugd krijgen als ik!”

Ondanks deze goede intenties, blijkt dat ouders of verzorgers toch het één en ander overdragen op hun kinderen. Onbewust. Grensoverschrijdend gedrag kan van emotionele, fysieke, seksuele of geestelijke aard zijn. Het komt voor in vele gradaties. Ouders die in een vroeger levensstadium met (subtiele of grotere) trauma’s of verwaarlozing te maken hebben gehad, kunnen dit grensoverschrijdende gedrag opnieuw toepassen op hun kinderen.
Ook de echtgeno(o)t(e) en andere dierbaren zijn hiervan vaak het slachtoffer. De negatieve gevolgen uiten zich in symptomen en psychologisch gevangenschap.

In de psychologie houdt men er rekening mee dat grensoverschrijdingen tot drie opeenvolgende generaties kunnen worden doorgegeven.

Geestelijke gezondheid

Mijn visie en methodiek is erop gericht dat mensen zichzelf kunnen bevrijden uit hun psychologisch gevangenschap. De vernietigende energie zal wegebben. Ze zullen zich openstellen voor het positieve en een grote innerlijke vrijheid ervaren.

Jongeren hebben de moeilijke taak zich bewust te worden van de mogelijke gevolgen van hun opvoeding, voordat ze zelf kinderen krijgen en ook hen opzadelen met een emotionele last.

“Als we iets in het kind willen veranderen moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.” – Carl Gustav Jung

Het positieve gevolg hiervan is dat de generaties van onze kinderen en kleinkinderen gevrijwaard blijven van doorgegeven kwetsingen en kwellingen. Het maakt deze generaties vrijer en gelukkiger, en dit zal terug te zien zijn in de maatschappij en bewustwording van natuur- en milieuvraagstukken!!!!

In dit kader moet ik nog wel eens denken  aan de ideeën van Carl Gustav Jung die, vanwege zijn wereldbeeld, nog steeds actueel zijn!

“Ik ben ervan overtuigd dat het onderzoek van de ziel de
wetenschap van de toekomst is. Het is een wetenschap die we het hardste nodig hebben.
Het is namelijk dat de mens zelf het grootste gevaar voor de mensheid
vormt en niet de rampen, epidemieën, kanker enzovoort.

Het zijn de psychische epidemieën die veel meer schade aanrichten.
Het grootste gevaar schuilt in het onbewuste van de mens, daar waar duistere krachten opdoemen.
Deze krachten moeten onder ogen gezien worden om daarna geïntegreerd te kunnen worden.

Eerst moet men ze zien en pas daarna kan men ze omvormen of ombuigen tot iets beters.
Eerst moet de mens zichzelf veranderen pas daarna kan de wereld verbeteren. Eerst
de weg naar binnen en daarna weer de weg naar buiten de wereld in met het nodige
gereedschap om niet in de massa ten onder te gaan maar met behoud van zijn
unieke persoonlijkheid”

( uit: ‘Herinneringen, dromen en gedachten, een
autobiografie’ door C.G.Jung, 1976)
‹ Alle blogartikelen