GroeneHartslag - Ontwikkeling, vrijheid, rust en ruimte
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenehartslag.nl

Over Ramon

Ramon Blenderman
Fysiotherapeut (niet praktiserend), Coach en Trainer

Nikola Tesla, de beroemde natuurkundige, zei ooit: “Als je de wereld wilt begrijpen, moet je energie begrijpen.  Alles is energie.”

In de afgelopen 22 jaar heb ik, aanvankelijk vanuit mijn rol als fysiotherapeut (met haptonomische begeleiding) en later als trainer/coach, duizenden mensen gesproken en begeleid die in meer of mindere mate beperkt waren in hun functioneren. Sommigen van hen waren er ernstig aan toe, anderen mankeerden bijna niets. De overeenkomst tussen al deze mensen is dat zij ademen.

Dit lijkt een open deur, maar sta daar eens bij stil. Het is misschien wel de belangrijkste overeenkomst tussen mensen. Het leven zoals wij dat definiëren start en eindigt met een ademhaling. De herkomst van het woord ademen ligt in het Sanskriet-woord Atman. Dit betekent ‘Levensadem.’ Het woord inspiratie, dat letterlijk inademing betekent, komt uit het Latijn en betekent inblazing in de geest.  Andere betekenissen van inspiratie zijn: bezieling, levenwekkende kracht, scheppende energie.

Energie

In de loop der jaren groeide mijn fascinatie voor het fenomeen ‘energie’ en de mate van vitale levensenergie waarover mensen beschikken. Ik leerde dat er een belangrijke relatie is tussen leefstijl, energie, ademhaling en aandacht. De kwaliteit van deze  aspecten bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van je leven.

Elke actie die je doet, kost je energie of geeft je energie. Als uiteindelijk je energie definitief op is, is het na de laatste uitademing ‘game over’ en eindigt onze bewuste aandacht.

Collectieve en persoonlijke energiecrisissen in onze samenleving

Ik durf te stellen dat we niet alleen mondiaal in een energiecrisis zitten, met uitputting van de fossiele brandstoffen en energiebronnen maar dat we ook als individuen steeds meer te maken hebben met een ‘persoonlijke energiecrisis’. Het lijkt er op dat hoe verder we af komen te staan van een natuurlijk leven hoe minder we over ‘duurzame’ energie beschikken.

Je hoeft geen natuurkundige te worden om meer energie in je leven te hebben. Kennis van een aantal eenvoudige principes én die principes toepassen maakt al het verschil.

Coach en Trainer

Ik heb naast het coachen ook ruime ervaring als trainer en heb voor verschillende organisaties trainingen en seminars verzorgd op het gebied van vitaliteit en coaching.

Deskundigheid en accreditatie

Omdat ik niet meer praktiserend ben als fysiotherapeut ben uitgeschreven uit het BIG register, ik mag echter wel de beroepstitel Fysiotherapeut hanteren. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse orde van Beroepstrainers (NOBTRA) en voldoe aan de kwaliteitseis en sta ik geregistreerd in het CRKBO register.

En niet onbelangrijk:

Naast mijn professionele werkzaamheden ben ik op de eerste plaats vader van drie prachtige kinderen die ik samen met mijn echtgenote help een fijne jeugd te hebben en in liefde op te groeien. In mijn vrije tijd speel ik viool en drums, beoefen ik verschillende sporten en vind ik ontspanning in de natuur, vooral op het water in een zeilboot.