GroeneHartslag - Specialist in IK EN WIJ ontwikkeling
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenehartslag.nl

Werkwijze

Of je nu op zoek bent naar coaching voor jezelf of voor je organisatie waarvoor je werkt, we starten graag met een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Hierin beantwoorden we al je vragen en kijken we samen naar wat jij of jouw organisatie nodig heeft.

Hoe ziet een traject bij GroeneHartslag eruit? Lees hieronder hoe wij te werk gaan voor:

Individuele coaching

De meesten van ons hebben niet zoveel ervaring met coaching. Dat betekent dat het heel moedig is als je erkent dat je ondersteuning accepteert. Dat is voor de meeste mensen heel spannend. Als je de stap hebt ondernomen om contact met mij, Jaap de Vries op te nemen, dan maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Kennismaking

We maken kennis en nemen de tijd voor het beantwoorden van oprechte vragen als: wie ben je? vertel eens over jezelf? waar heb je behoefte aan? In mijn rol als therapeutisch coach zal ik ook vertellen over wat ik middels therapeutische coaching ontdekt heb over mezelf. Op basis van hoe je dit gesprek hebt ervaren, kun je bij jezelf nagaan of ik de geschikte persoon ben voor jouw begeleiding? Is er een klik op basis waarvan er een vertrouwensband kan ontstaan?

Dit komt aan bod:

Je krijgt de ruimte om alles te vragen, zodat je een afgewogen keuze kunt maken. Na het gesprek kun je nog een aantal dagen nadenken voor je je besluit neemt. Belangrijk is dat de begeleidingsvorm en de begeleider je aanspreekt. Dit traject moet je het vertrouwen geven dat het je verder kan helpen.

Starten met coaching

Heb je besloten om het coachingstraject in te gaan, dan bel je voor een eerste afspraak: het intakegesprek. In dit gesprek zal ik een aantal vragen stellen om een beeld te krijgen van jou en je leefsituatie. En wat je persoonlijke doelen zijn en de hekelpunten waaraan je wil gaan werken.

Neem contact op met Jaap

 

Teamontwikkeling

Kennismaking

We maken kennis, zowel op persoonlijk niveau als op dat van opdrachtgever-trainer waarbij ik een aantal gerichte vragen zal stellen over de organisatie en diens activiteiten, doelen en de huidige dynamiek binnen de teams.

Vervolgens bekijken we welke thema’s er spelen.

GroeneHartslag heeft behoorlijk wat informatie nodig om een coachingprogramma op te stellen dat beantwoordt aan de doelstellingen. Dat kan alleen als we samen realiseerbare ontwikkeldoelen formuleren die betrekking hebben op “het volledige plaatje”.

Alleen via deze weg kunnen wij de meest passende actieve werkvormen voorstellen, die de kern vormen van ons coachingprogramma.

Programmavoorstel

Omdat behoeften, doelstellingen en werkwijze voor ieder team anders zijn, werken wij met een programma op maat.
We starten met een interview met de eindverantwoordelijke manager of directeur. Op basis daarvan maken wij een programmavoorstel. Hierin zijn de volgende stappen opgenomen:

Het programma start met een kennismaking. Er worden interviews gedaan met de teamleider en indien gewenst met de andere teamleden. Deze interviews zijn erop gericht meer inzicht te verkrijgen in enerzijds de individuele kijk op alle aspecten van het team, en anderzijds in het totaalbeeld van de huidige situatie.

Optioneel : Quickscan voor teams

Een positief startmoment bij verandermanagement (zoals bijvoorbeeld reorganisatie) trajecten is de Quickscan. In een relatief kort tijdsbestek is het team in staat zichzelf te beoordelen door de volgende vragen aan zichzelf te stellen:

In de opvolgfase wordt een aantal bijeenkomsten gehouden. In de bijeenkomsten wordt onze door dieptepsychologie ondersteunde coachingmethode toegepast met verschillende componenten, zoals: verbale en non-verbale communicatie, imaginatie, natuur-, creatieve- en fysiek actieve werkvormen. De focus ligt op de toekomst, niet op het verleden. Gaandeweg zullen de teamleden op één lijn komen te zitten.

Plan een vrijblijvend oriëntatiegesprek in