GroeneHartslag - Specialist in IK EN WIJ ontwikkeling
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenehartslag.nl

Tarieven, vergoedingen en overige praktische informatie

Sessies

De coachingsgesprekken vinden om de anderhalf á twee weken plaats. Een sessie duurt meestal zo’n 1,5 uur. Op verzoek kan een andere duur of frequentie worden afgesproken. De frequentie waarmee de sessies plaatsvindt kan gaandeweg worden afgebouwd.  Hieronder vind je de praktische informatie met betrekking tot onze (individuele) coaching traject. Dit gebeurt in overleg en is afhankelijk van jouw ontwikkeling en wensen.

Trajectduur

De tijdsduur van het traject bedraagt meestal zo’n tien tot  12 sessies. Samen evalueren we of jij je doel hebt behaald en eventueel in hoeverre “oud zeer” nog belemmerend werkt om jouw doel te halen.

Afspraak verzetten

Ben je verhinderd, dan kun je uiteraard je afspraak verzetten tot 24 uur van te voren. Lukt dat niet, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Tarief

De tarieven en de duur van de gesprekken voor zowel particulieren als bedrijven zijn maatwerk. Op een manier die het beste past bij jou wordt de duur, uitvoering en evaluatie bepaald. In ons kennismakingsgesprek zal ik je hier uitgebreid over informeren.

Recht op ondersteuning voor particulieren

Velen van ons krijgen in hun leven te maken met momenten waarop de financiële draagkracht onvoldoende is. Ik vind dat iedereen bij lastige situaties recht heeft op ondersteuning. Daarom hanteer ik een inkomens afhankelijk tarief (op basis van gezin of wooneenheid). Je ontvangt een factuur die je kunt declareren bij je verzekeraar.

Vergoeding via de zorgverzekering

De politiek heeft besloten dat er marktwerking in de gezondheidszorg moet komen om de toenemende kosten te kunnen beheersen. Voor ons therapeuten betekent dit dat we met alle Nederlandse zorgverzekeraars contracten kunnen afsluiten. Echter, in de aangeboden contracten geven de zorgverzekeraars ons niet de vergoeding en de ruimte om de kwaliteit te leveren die wij voor ogen hebben. En kwaliteit is altijd ons uitgangspunt. De aandacht verschuift ons inziens teveel van patiënt en individu naar targets en productie. Dat is niet de weg die wij willen inslaan. Onderhandelen over de inhoud van deze standaardcontracten is niet mogelijk.

Daarom werken wij zonder contracten met de zorgverzekeraars. Wij zien in deze contractvrijheid een uitstekende mogelijkheid om de kwaliteit van ons werk te waarborgen. Voor ons géén knellende regelgeving en géén bureaucratische administratie meer! En u kunt toch gewoon, net als altijd, door ons begeleid worden.

Vergoeding door werkgever

Wanneer er sprake is van (dreigend) ziekteverzuim wordt coaching of therapie vaak vergoed door de werkgever. Informeer je werkgever (bijvoorbeeld aan de hand van de brochure) over mijn benaderingswijze om jou te ondersteunen.