GroeneHartslag - Ontwikkeling, vrijheid, rust en ruimte
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenehartslag.nl

Steeds meer organisaties werken met evolutionair doel. Wat is dat?

Er mankeert iets aan de manier waarop we vandaag organisaties runnen:

 • wantrouwen
 • teveel bureaucratie
 • winstgevendheid speelt een te grote rol
 • geen aandacht voor duurzaamheid en milieu

De gevolgen spreken boekdelen:

 • weinig betrokkenheid of ongeïnteresseerdheid bij medewerkers
 • goede medewerkers ontvluchten de organisatie omdat zij inhoud willen geven aan hun leven

Uit onderzoek in de VS blijkt dat 70% van de werknemers in loondienst zich niet betrokken voelt in het werk. De medewerkers ervaren namelijk een kloof tussen wat er voor hen werkelijk toe doet en dat waar ze in hun werk mee bezig zijn; dan gaan ze op zoek naar bedoeling en bezieling.

Organisaties mét authenticiteit en bezieling

Schrijver en organisatiedeskundige Laloux toont aan dat de nieuwe vormen van organiseren die nu in opkomst zijn een (duurzame!) uitweg bieden.

De kenmerken van deze nieuwe soort organisatie, ook wel Teal-organisations genoemd, zijn:

 • wholeness of heelheid
 • vertrouwen
 • een hoger doel
 • zelforganisatie
 • horizontale afstemming
 • een evolutionair doel of roeping

In deze afbeelding kun je zien hoe de blauwgroene Teal-organisatie uitstijgt boven andere soorten organisaties die we kennen.

Uit het boek: Reinventing organizations

De kracht van deze organisaties is dat ze werken als een levend organisme. Niet gedreven door winst, bedrijfscultuur of leiderschap bij bepaalde personen in de organisatie. Maar een levend geheel dat zo krachtig is omdat iedereen hier werkt met elkaar verbonden is.

Door die verbondenheid en het onderlinge vertrouwen functioneert het organisme als vanzelf. Net als de cellen in ons lichaam heeft iedere cel een eigen functie maar heeft geen protocol of strikte orders nodig om optimaal bij te dragen aan het geheel.

Winstgevendheid is een bijproduct van ‘a job well done’.

Wat deze organisaties voortdrijft en bij elkaar houdt zijn twee dingen:

 • Het streven naar heelheid (wholeness). Een organisatie bestaat uit mensen. Mensen die méér zijn dan alleen een medewerker. Wat telt zijn niet hun eigenschappen of talenten die ze nodig hebben voor hun functie, maar alles wat ze zijn: hun volle potentieel. Idem voor de organisatie: het lijkt alsof het ‘werk’ gedaan wordt door het correct aansturen van afdelingen en processen. In werkelijkheid is het de synergetisch gebundelde kracht, energie en zin van alle mensen in de organisatie die het geheel doet ‘werken’.
 • Een evolutionair doel (evolutionary purpose) in plaats van een statisch doel of bedrijfsmissie. Een evolutionair doel wordt niet opgesteld, maar ontstaat.

Een evolutionair doel, hoe zit dat precies?

“Zoals elk levend systeem, co-evolueert elke organisatie. Dat wil zeggen dat haar karakter en capaciteiten naar buiten komen naarmate het systeem haar mogelijkheden aftast en uitprobeert. Het rommelt net zo lang totdat een werkbaar systeem verschijnt.”

“Organisatie wil gebeuren. Menselijke organisaties komen voort uit processen die kunnen worden begrepen maar nooit worden beheerst.”

“Uiteindelijk heeft het systeem vaardigheden en overtuigingen die niemand bewust zo ontworpen heeft. Het heeft relaties die niemand heeft opgelegd. We houden ons nog teveel bezig met het opzetten van de juiste structuren, procedures en regels, en het aandringen op naleving en controle. Toch slaag je er nooit in een organisatie te creëren door deze activiteiten.”

Deze treffende omschrijving van Margaret J. Wheatley en Myron Kellner-Rogers komt uit hun boek A Simpler Way.

Elke organisatie zou een roeping moeten hebben

In een Teal-organisatie wordt het ego-gedreven verlangen naar zelfbehoud (voortzetting van het bedrijf, behoud van banen) vervangen door een krachtige drang om werk te doen dat zinvol is en een doel heeft. Het concept ‘de beste zijn’ is van zichzelf betekenisloos, een lege huls. Tenzij de organisatie iets doet dat de energie, talenten en creativiteit waardig is van de mensen die er werken.

Elke organisatie zou zijn eigen identiteit, levenskracht en roeping moeten hebben.

Net als mensen, hebben organisaties een aantrekkende, evoluerende energie om naar hun roeping toe te werken.

Waarom is dit ook van belang voor jouw organisatie?

Zingeving en het beantwoorden aan een roeping is een onderliggende wens bij iedereen. Ook bij bedrijven.

Uit onderzoek blijkt dat dit, bewust of onbewust, een rol speelt bij :

 • Het zaken doen met andere bedrijven of organisaties
 • De werving en selectie van personeel
 • Klantwaardering: klanten vinden een evolutionair doel belangrijker dan andere aspecten van het bedrijf of merk. Bedrijven met een evolutionair doel scoren beter op NPS dan andere bedrijven.
 • Resultaten: bedrijven met een evolutionair doel staan er financieel beter voor dan andere bedrijven

Lees ook de blogs over zelfsturende teams, dieptepsychologie voor managers en Diversity en inclusion.

‹ Alle blogartikelen