GroeneHartslag - Ontwikkeling, vrijheid, rust en ruimte
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenehartslag.nl

De onbewuste oorzaken van een burn-out (en hoe je deze aanpakt)

Dit bericht is geplaatst op 15 februari 2019 - Voor de organisatie / Voor jou

Wist je dat een burn-out vrijwel niets te maken heeft met te hard werken?

Daarmee bedoelen we: te hard werken op de werkvloer.

Natuurlijk is het waar dat een te hoge werkdruk, uitputting, confrontaties, een haat-liefdeverhouding met de werkgever en tal van andere problemen zoals levensloopstress in de privésfeer kunnen leiden tot burn-out verschijnselen.

En daar komen heel veel emotionele factoren bij, uit wat wij de onderstroom noemen: wantrouwen, stress, haast, perfectionisme, geen echte aandacht voor de ander, prestatiedrang, verwijderd zijn van de natuur en van onszelf.

Maar, de schuldvraag voor jouw burn-out alleen bij de werkgever neerleggen gaat je niet helpen om er vanaf te komen.

Wat moet ik doen bij een burn-out?

De belangrijkste onderliggende oorzaak van een burn-out is altijd dezelfde. Namelijk dat er in ons een knagend gevoel van onvrede is – een innerlijk conflict – dat maar niet tot het bewustzijn wil doordringen.

Het dient zich aan, maar je onbewuste werkt tegelijkertijd erg hard om het verborgen te houden. Dit leidt vrijwel altijd tot een verstoorde energiebalans. Dit is dus waar de vermoeidheid óók vandaan komt!

De onbewuste oorzaken van een burn-out

Er zijn inmiddels een aantal onbewuste innerlijke patronen bekend die kunnen leiden tot een burn-out. Veel mensen met een burn-out herkennen zich dan ook in het onderstaande.

  • Aanpassing of pleasegedrag: in de hoop dat je door de ander wordt gewaardeerd, laat je je grenzen overschrijden.
  • Eigenwaarde: jouw mening doet er niet toe, de ander is belangrijker.
  • Verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheid van anderen overnemen, maar niet de verantwoordelijkheid voor jezelf (in andere woorden: zorgen voor jouw ‘zelf’).
  • Perfectionisme: legt zichzelf een hoge lat op en deze wordt steeds hoger gelegd. In de hoop teleurstellingen bij anderen te voorkomen en door de mand te vallen. De angst die hier onder ligt is afwijzing.

Dit zijn de meest voorkomende patronen, maar de lijst is nog langer. Vaak zijn er meerdere patronen tegelijk actief in je onbewuste.

Wat kun je eraan doen?

Erkennen dat de burn-out voor jou een signaal is, een wake-up call, is cruciaal. Er is iets is dat ‘gezien’ wil worden.

Samen met jou, in volledig vertrouwen, bekijken we om welke patronen het bij jou gaat. Dat vergt moed! In de analytische therapeutische coachingsessies verkrijg je in-zicht in jouw vroegere patronen en ervaar je letterlijk hoe die vandaag de dag nog steeds hun werk doen. Dat kan heel confronterend zijn.

Daarom is het heel belangrijk dat je een echte vertrouwensband hebt met de coach, want alleen dan kun je jezelf deze denkbeeldige spiegel voor houden.

Jaap de Vries is een ervaren coach die het pad van burnout en herstel zelf ooit gelopen heeft. In enkele coachingsessies treed je kort in contact met de vroegere pijn, verdriet, emoties, boosheid of gevoel van ellende, en leer je hiervan afscheid nemen. Deze vroegere beschermingsmechanismen zijn niet meer nodig!

Pas daarna kun je bewust andere keuzes kan maken. Voortaan ga je denken en handelen vanuit jouw gezonde vrije wil! Je gezonde, vrije, authentieke zelf is vanaf nu de basis voor de rest van je leven, hoe klinkt dat?

Hoe ontstaan deze patronen?

Deze grondpatronen ontwikkelen we meestal in onze kindertijd. We hebben allemaal te maken gehad met pijnlijke afwijzingen, terechtwijzingen, correcties op ons gedrag van ouders, leraren of mensen die we vertrouwden. Deze gevoelens van beschadiging zijn toen in de Schaduw terechtgekomen omdat ze toen te pijnlijk waren om te voelen. Ze zijn dus onderdrukt.

Sindsdien doe je er alles aan om diezelfde pijn niet meer te hoeven voelen, elke keer als er zich een situatie voordoet die raakt aan de onderdrukte gevoeligheden. Zo ontstaat er een patroon.

Voorgaande generaties

We zijn ook verbonden met de generaties die voor ons kwamen. De tekorten of het verdriet, de tranen van onze voorouders zijn vaak nog niet opgedroogd en hun niet beantwoorde wensen willen nog altijd vorm krijgen. Hun levens leven door in het onze. Deze destructieve elementen hebben velen van ons ook meegekregen. Die energie blijft in ons systeem aanwezig, totdat we de aangrijpingspunten in onszelf hebben weggehaald.

Natuurlijk genezingsproces

Volgens een van de grondleggers van de moderne psychotherapie Carl Gustav Jung, is transformeren geen kwestie van moeten of niet moeten. Het is een natuurlijk proces dat zich vanzelf voltrekt. Kijk maar om je heen: de bomen laten hun bladeren vallen om straks in het voorjaar weer mooi nieuw blad te vormen, kinderen worden volwassen, economieën komen op en ze vallen om.

Voor Carl Jung is het proces van transformatie dus een heel natuurlijk proces dat ons hele leven blijft doorgaan en waarbij we gebruik maken van ons natuurlijke instinct dat gericht is op heelheid.

‹ Alle blogartikelen