GroeneHartslag - Ontwikkeling, vrijheid, rust en ruimte
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenehartslag.nl

“Natuurhumanisme” als levensbeschouwelijke visie.

Dit bericht is geplaatst op 13 april 2023 - Voor jou

Op 4 en 5 mei staan we stil bij de grote offers die onze ouders en grootouders hebben gebracht voor onze vrijheid en het behoud van onze autonomie en waarden. In de huidige, onrustige tijden is het goed om stil te staan bij wat die autonomie en waarden voor jou betekenen. In dat licht is het ook waardevol om naar de toekomst te kijken. Een begrip dat daarbij steeds vaker opduikt is het ‘Transhumanisme’.

Transhumanisme is een filosofie die probeert om de door de natuur gestelde grenzen van ons menselijke bestaan te doorbreken. Aanhangers van deze levensbeschouwing geloven dat door technische ontwikkelingen, zoals genetische modificatie, biotechnologie en kunstmatige intelligence (AI), het leven meer en meer maakbaar zal zijn en we de natuurlijke vorm van de mens kunnen overstijgen.

In de wens om de natuurlijke grenzen te overwinnen is er een behoefte aan totale controle over die natuur. Aanhangers van deze stroming menen dat de evolutie van de mens klaar is. Zij achten het tijd om het heft in eigen hand te nemen en alle mogelijke technologieën te gebruiken om de toekomstige evolutie van onze soort bij te sturen. Juist dit vermogen van de mens om de evolutie bij te sturen en ons te ‘verbeteren’ maakt ons tot mens menen de transhumanisten. Voor sommigen van hen is het doel onafhankelijkheid van ons biologische lichaam, voor anderen de mogelijkheid gedachten te kunnen verbinden met computers of internet. Ook streeft het transhumanisme het verlengen van het leven of uiteindelijk, onsterfelijkheid na.

Tegenstanders van deze filosofie wijzen op de onbeheersbaarheid en onomkeerbaarheid van deze ontwikkelingen. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid komen we op een punt dat we echt ‘voor God kunnen gaan spelen.’ Daarnaast wijzen tegenstanders op het ontstaan van een nog grotere tweedeling in de wereld waarbij slechts een klein deel van de bevolking toegang zal hebben tot deze ‘technische vooruitgang’. De beoogde ontwikkelingen en voordelen van het transhumanistische gedachtegoed zal slechts toegankelijk zijn voor een select, machtig en elitair gezelschap zo wordt gevreesd. Zij wijzen op het gevaar van machtsmisbruik door bedrijven of overheden en het verlies aan menselijkheid door de overgave aan technologie. Een andere belangrijke keerzijde van het transhumanisme is de nadruk op het individu; de narcistische kant van maakbare mens waardoor de samenleving nog verder uiteenvalt.

Natuurhumanisme: de kracht van het universum en de menselijke natuur

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die de schoonheid van het menselijk lichaam en de menselijke geest niet willen reduceren tot een technologische, maakbare machine. En die geloven dat, met de natuur als bron, de mens een betere samenleving kan bouwen. Zij zien en ervaren, ook vanuit een spiritueel besef, de samenhang en weten dat alles met elkaar verbonden is, tot in de kleinste cel. Dit lichaam-geest bewustzijn staat niet los van de natuur maar vormt zich een onderdeel van die natuur, inclusief de planeten en kosmos. Kortom, het gehele universum.

Een beweging die deze samenhang met de natuur als uitgangspunt hanteert is het Natuurhumanisme. Deze levensbeschouwing vertrekt vanuit een groot respect voor de natuur en de mens en situeert de mens op gelijk niveau met de natuur in plaats van erboven.

“De verbinding met het bovenwereldlijke, het spirituele of met de natuur, is niet te breken.”

Het Natuurhumanisme wil een tegenbeweging bieden aan transhumanistische intenties vanuit het besef dat van de natuur oneindig veel geleerd kan worden. Vanuit nederigheid en respect probeert het Natuurhumanisme die wijsheid te ontginnen en te gebruiken zodat de mens een betere samenleving kan bouwen. Iets dat onze ouders en grootouders ook voor ogen hadden!

Willen wij zelf die wijsheid ontginnen en inzetten voor een betere samenleving dan zullen we een nieuwe kijk op onszelf, als onderdeel van een groter geheel, moeten gaan hebben. Dat betekent dat we als individu uit mogen gaan van ons ongelofelijke potentieel dat te vinden is in ons “persoonlijke onbewuste”.

Hierbij is de “innerlijke weg” doorslaggevend.  Noodzaak is schaduwwerk te doen, dat betekent de confrontatie met jezelf en je schaduw (dat wat verdrongen is in het persoonlijke onbewuste) aan te gaan en het pad van individuatie te lopen. Maar wel in verbondenheid met het grotere geheel en met de natuur.

Wil jij je verbonden voelen met jezelf en het grotere geheel? Dan kan ik jou daarbij in individuatiegroei van nut zijn. Neem contact met mij op om je eigen weg te vinden naar authenticiteit, de natuur, verbinding, de liefde, muziek, kunst en creativiteit, balans, zingeving, kracht, bewustzijn en vrijheid!

‹ Alle blogartikelen