GroeneHartslag - Specialist in IK EN WIJ ontwikkeling
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenehartslag.nl

Mentale nazorg voor zorgverleners

Zware emotionele belasting

De continue mentale druk op artsen, zorgprofessionals, huisartsen, verpleegkundigen, schoonmakers, zorgwerkers, personeel verpleeghuizen, medewerkers thuiszorg en andere medewerkers in vitale beroepen die dagelijks werken op de rand van leven en dood zorgen vaak voor een zware emotionele belasting. Vooral nu, is werken onder deze druk en bijbehorende emoties zwaar!

Meest gehoorde stressoren en uitingen:

Zorgen voor mentale weerbaarheid en preventie

Praten over emoties is meestal nog moeilijk en vaak heerst er het idee van “dit is nou eenmaal ons vak, en dit hoort er bij“. Dit klinkt stoer! Het gevaar is dat emoties waar niet over wordt gepraat zich gaan nestelen in ons “onbewuste”. En uiteindelijk wil dat; “wat geen aandacht heeft gehad” zich toch manifesteren. Met alle lichamelijk en/of psychische gevolgen van dien!

De grootste valkuil: het verstand

Vooral als we emotioneel geraakt worden, is de eerste reactie meestal dat we ons gevoel afsluiten. Het doet immers pijn of het voelt ongemakkelijk! Ons systeem wil dit niet opnieuw voelen, dus de denkbeeldige deur voor gevoelens wordt dichtgedaan.
De cognitie heeft de overhand en belangrijke zaken blijven onbespreekbaar!

Via coaching met alleen verbale interventies komen we niet verder!

Nog voor er woorden zijn!

Vaak is het nog te pijnlijk om onder woorden te brengen wat men voelt en bedoelt. Juist voor hen, die zwaar emotioneel belast zijn is er de mogelijkheid om gevoelens te uiten via creatieve werkvormen.

Het onzegbare in beeld brengen

Imaginatie

Begeleiding via beelden, communiceren op een non-verbale wijze, ontspanningsmethoden, expressieve werkvormen en het gebruik van metaforen zorgt er voor dat er een verbeeldingskracht ontstaat, die de veerkracht en het probleemoplossend vermogen van mensen activeert!
De essentie is dat onze verbeelding ongeremd is en werkt zonder tussenkomst van woorden. Hierdoor valt de remming weg die woorden vaak doen ontstaan, woorden waarover vaak met ons rationele brein gewikt en gewogen wordt, en vanuit “vaak oude vaste” patronen wordt gekozen of ze wel of niet uitgesproken worden.

Note: De deelnemer hoeft niet creatief te zijn! Het gaat om “de innerlijke beleving” en niet om de artistieke kwaliteit van de creatieve vorm!

Kwaliteit van leven en duurzame inzetbaarheid

Deze vorm van begeleiding is er op gericht de medewerker te stimuleren om zelf in actie te komen en te werken aan eigen gezondheid en inzetbaarheid.
Maar juist ook een bewustwordingsproces (kennis en in-zichten; van oude patronen en verliezen) te laten plaats vinden om de mogelijke gevolgen van “de huidige invloed van de emotionele belasting” van minder invloed te laten zijn op de levenskwaliteit van nu en op latere leeftijd.

Neem contact met ons op. Samen bekijken we hoe wij het best ondersteuning kunnen bieden!

Ons atelier is ook in Coronacrisis tijd geopend. Lees verder!

On-line videobellen met creatieve werkvormen? Lees verder!

Wandelcoaching in Reeuwijk of op jouw wenslocatie? Lees verder