GroeneHartslag - Specialist in IK EN WIJ ontwikkeling
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenehartslag.nl

Deze 11 helden inspireren ons nog iedere dag

Dit bericht is geplaatst op 15 februari 2019 - Ontwikkelingen / Tips voor jou / Verandermanagement / Voor de organisatie / Voor jou / Werk- en carrière

Wie inspireren en onderwijzen ons zodat wij iedere dag met veel plezier aan de slag gaan?

Dankzij onderstaande 11 helden kunnen wij mensen en organisaties optimaal ondersteunen in hun natuurlijke groeiproces. Ze zorgen ervoor dat wij met inspiratie, betrokkenheid én deskundigheid ons werk kunnen doen.

Carl Gustav Jung. “Bestudeer het onbewuste”

Carl Jung heeft de basis gelegd voor de belevings- en analytische psychologie. Carl Gustav Jung was evenals Alfred Adler een tijdgenoot van Sigmund Freud. Samen zijn zij de grondleggers van de psychoanalyse. Zijn baanbrekende werken over de mens en zijn symbolen, dromen en het onbewuste worden vandaag de dag nog steeds veelvuldig toegepast in psychologie en coaching.

Alfred Adler. “Persoonlijkheid wordt gevormd door interactie met je omgeving”

Alfred Adler was evenals Carl Gustav Jung een tijdgenoot van Sigmund Freud. Als psychoanalyticus onderzocht Adler processen in het bewuste en het onbewuste die de persoonlijkheid zouden vormen en beheersen. Hij ontwikkelde het begrip minderwaardigheidscomplex: sterke gevoelens van minderwaardigheid en onzekerheid voortkomend uit reële of ingebeelde tekorten. De behoefte aan machtsdrift, geldingsdrang en macht zou ontstaan zijn door het gevoel van onmacht, veroorzaakt door bijvoorbeeld een te strenge opvoeding of andere ongunstige situaties die meestal zijn ontstaan in de vroege jeugd.

Carl Rogers. “Neem mensen serieus”

Net als Alfred Adler en Carl Jung heeft Carl Rogers de basis gelegd voor de belevings- en analytische psychologie. Rogers geldt als grondlegger van de humanistische psychologie. Eigenlijk is het uitgangspunt daarvan heel eenvoudig: neem mensen serieus, want zij zijn heel goed in staat om hun weg te vinden naar hun ware zelf. Rogers sprak om die reden nooit van patiënten, maar van cliënten. Voor Rogers is het belangrijker hoe de mens iets ervaart dan hoe het in werkelijkheid is.

Alice Miller. “De gevoeligheid van kinderen”

In haar boek Het drama van het begaafde kind legt zij uit hoe een kind een uitzonderlijke gevoeligheid heeft ontwikkeld om de stemmingen en noden van andere gezinsleden aan te voelen. Zo kunnen zij een verdriet of angst in hun ouders zien. Of merken zij dat ouders hun eigen bestaan zin probeerden te verlenen door veel te verwachten van hun kinderen. Sterker nog, deze kinderen nemen op jonge leeftijd al “de beslissing” hun eigen problemen opzij te zetten en zich in dienst te stellen van de ander.

Roberto Assagioli. “De mens is méér dan zijn lichaam en brein”

Assagioli is dé pionier op het gebied van transpersoonlijke psychologie en psychotherapie.  Deze benadering pleit ervoor dat psychologie en psychotherapie ook het religieuze aspect en de meer transcendente aspecten van het menselijk bestaan omvatten.

Ken Wilber. “Een holistisch model”

Deze Amerikaanse filosoof heeft in zijn benadering alle belangrijke thema’s samengebracht in een ‘integrale theorie van het bewustzijn’. Aangevuld met inzichten uit de psychologie, mystiek, postmodernisme, empirische wetenschap en systeemtheorie heeft hij een samenhangend beeld geschetst van het heelal.

Rupert Sheldrake. “De wedergeboorte van de natuur”

Deze bioloog en vooraanstaand wetenschapper is grondlegger van de theorie van de “morfogenetische velden”. Het boek biedt bouwstenen voor een nieuwe bewustwording op politiek, religieus, sociaal en economisch gebied.

Joseph Jaworski. “De innerlijke weg naar leiderschap”

Jaworski stimuleert de lezer zijn toekomst zelf vorm te geven, in plaats van voortdurend te reageren op gebeurtenissen van buitenaf. Aan de hand van zijn eigen verhaal en ervaringen laat hij zien dat door een fundamentele verandering van focus een geheel nieuwe manier van leidinggeven kan ontstaan. Een vorm van leiderschap die niet gericht is op het verwerven van persoonlijke macht, roem en status, maar die het geheel dient omdat dat alleen echt werkt!

Sogyal Rinpoche. “Het Tibetaanse boek van leven en sterven”

De in Tibet geboren en opgegroeide schrijver zet een visie uiteen die mensen mogelijkheden om het (Tibetaans) Boedhistische onderricht te begrijpen, te belichamen en in hun dagelijks leven te integreren om zo anderen en de gehele wereld ten nutte te zijn.

Steven Covey. “Effectief leiderschap en inspiratie”

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap en De achtste eigenschap; van effectiviteit naar inspiratie. Covey legt het accent bij veranderen vooral op individuele keuzes en onafhankelijke zelfgroei. Mensen die onafhankelijk zijn, kiezen hun eigen doel. Zij houden dit doel voor ogen, rangschikken hun prioriteiten volgens dit doel en gaan gedisciplineerd te werk.

Stephen M.R. Covey. “De snelheid van vertrouwen”

Volgens deze schrijver is vertrouwen een keihard economisch meetbaar managementinstrument. Hij legt uit waarom vertrouwen de kritische succesfactor is van de nieuwe economie. Hij laat zien hoe je vertrouwen wekt en geeft, en wat de gevolgen daarvan zijn voor je omgeving.

Frederic Laloux. “Werken vanuit betekenis en zingeving”

Er mankeert iets aan de manier waarop we vandaag organisaties runnen. Wantrouwen, teveel bureaucratie, winstgevendheid speelt een te grote rol, en er is geen aandacht voor duurzaamheid en milieu. De gevolgen spreken boekdelen: weinig betrokkenheid of ongeïnteresseerdheid bij medewerkers, en goede medewerkers ontvluchten de organisatie omdat zij inhoud willen geven aan hun leven. Zij ervaren een kloof tussen waar het ze werkelijk om gaat en dat waar ze in hun werk mee bezig zijn en gaan op zoek naar bedoeling en bezieling.
Schrijver en organisatiedeskundige Laloux toont aan dat de nieuwe vormen van organiseren die nu in opkomst zijn een (duurzame!) uitweg bieden.

‹ Alle blogartikelen