GroeneHartslag - Ontwikkeling, vrijheid, rust en ruimte
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenehartslag.nl

Deze 12 helden inspireren mij nog iedere dag

Dit bericht is geplaatst op 15 februari 2019 - Voor de organisatie / Voor jou

Wie inspireren en onderwijzen mij zodat ik iedere dag met veel plezier aan de slag ga?

Dankzij onderstaande 12 helden kan ik mensen en organisaties optimaal ondersteunen in hun natuurlijke groeiproces. Ze zorgen ervoor dat ik met inspiratie, betrokkenheid én deskundigheid mijn werk kan doen.

Carl Gustav Jung. “Bestudeer het onbewuste”

De Zwitsers psychiater en psycholoog Carl Jung heeft de basis gelegd voor de belevings- en analytische psychologie. Carl Gustav Jung was evenals Alfred Adler een tijdgenoot van Sigmund Freud. Samen zijn zij de grondleggers van de psychoanalyse. Zijn baanbrekende werken over de mens en zijn symbolen, dromen en het onbewuste worden vandaag de dag nog steeds veelvuldig toegepast in psychologie en coaching.

Alfred Adler. “Persoonlijkheid wordt gevormd door interactie met je omgeving”

Alfred Adler was evenals Carl Gustav Jung een tijdgenoot van Sigmund Freud. Als psychoanalyticus onderzocht Adler processen in het bewuste en het onbewuste die de persoonlijkheid zouden vormen en beheersen. Hij ontwikkelde het begrip minderwaardigheidscomplex: sterke gevoelens van minderwaardigheid en onzekerheid voortkomend uit reële of ingebeelde tekorten. De behoefte aan machtsdrift, geldingsdrang en macht zou ontstaan zijn door het gevoel van onmacht, veroorzaakt door bijvoorbeeld een te strenge opvoeding of andere ongunstige situaties die meestal zijn ontstaan in de vroege jeugd.

Carl Rogers. “Neem mensen serieus”

Net als Alfred Adler en Carl Jung heeft Carl Rogers de basis gelegd voor de belevings- en analytische psychologie. Rogers geldt als grondlegger van de humanistische psychologie. Eigenlijk is het uitgangspunt daarvan heel eenvoudig: neem mensen serieus, want zij zijn heel goed in staat om hun weg te vinden naar hun ware zelf. Rogers sprak om die reden nooit van patiënten, maar van cliënten. Voor Rogers is het belangrijker hoe de mens iets ervaart dan hoe het in werkelijkheid is.

Alice Miller. “De gevoeligheid van kinderen”

In haar boek Het drama van het begaafde kind legt zij uit hoe een kind een uitzonderlijke gevoeligheid heeft ontwikkeld om de stemmingen en noden van andere gezinsleden aan te voelen. Zo kunnen zij een verdriet of angst in hun ouders zien. Of merken zij dat ouders hun eigen bestaan zin probeerden te verlenen door veel te verwachten van hun kinderen. Sterker nog, deze kinderen nemen op jonge leeftijd al “de beslissing” hun eigen problemen opzij te zetten en zich in dienst te stellen van de ander.

Roberto Assagioli. “De mens is méér dan zijn lichaam en brein”

Assagioli is dé pionier op het gebied van transpersoonlijke psychologie en psychotherapie.  Deze benadering pleit ervoor dat psychologie en psychotherapie ook het religieuze aspect en de meer transcendente aspecten van het menselijk bestaan omvatten.

Ken Wilber. “Een holistisch model”

Deze Amerikaanse filosoof heeft in zijn benadering alle belangrijke thema’s samengebracht in een ‘integrale theorie van het bewustzijn’. Aangevuld met inzichten uit de psychologie, mystiek, postmodernisme, empirische wetenschap en systeemtheorie heeft hij een samenhangend beeld geschetst van het heelal.

Peter A. Livine. “De tijger ontwaakt” en “De stem van je lichaam”

In beide boeken gaat klinisch psycholoog Peter Livine in op lichaamsgerichte benadering(en) van de genezing van trauma en andere stressstoornissen. Zijn “somatic experience®-aanpak” biedt een raamwerk om te beoordelen waar een persoon “vastzit” in de vecht-, vlucht- of bevriezingsreacties en verschaft klinische hulpmiddelen om deze gefixeerde fysiologische toestanden op te lossen.

Rupert Sheldrake. “De wedergeboorte van de natuur”

Deze bioloog en vooraanstaand wetenschapper is grondlegger van de theorie van de “morfogenetische velden”. Het boek biedt bouwstenen voor een nieuwe bewustwording op politiek, religieus, sociaal en economisch gebied.

Joseph Jaworski. “De innerlijke weg naar leiderschap”

Jaworski stimuleert de lezer zijn toekomst zelf vorm te geven, in plaats van voortdurend te reageren op gebeurtenissen van buitenaf. Aan de hand van zijn eigen verhaal en ervaringen laat hij zien dat door een fundamentele verandering van focus een geheel nieuwe manier van leidinggeven kan ontstaan. Een vorm van leiderschap die niet gericht is op het verwerven van persoonlijke macht, roem en status, maar die het geheel dient omdat dat alleen echt werkt!

Steven Covey. “Effectief leiderschap en inspiratie”

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap en De achtste eigenschap; van effectiviteit naar inspiratie. Covey legt het accent bij veranderen vooral op individuele keuzes en onafhankelijke zelfgroei. Mensen die onafhankelijk zijn, kiezen hun eigen doel. Zij houden dit doel voor ogen, rangschikken hun prioriteiten volgens dit doel en gaan gedisciplineerd te werk.

Stephen M.R. Covey. “De snelheid van vertrouwen”

Volgens deze schrijver is vertrouwen een keihard economisch meetbaar managementinstrument. Hij legt uit waarom vertrouwen de kritische succesfactor is van de nieuwe economie. Hij laat zien hoe je vertrouwen wekt en geeft, en wat de gevolgen daarvan zijn voor je omgeving.

Marten Klaver. “Zaken doen met emoties”

“Limbische verklaring en cognitieve emotieve behandeling bij SOLK”.
De schrijver van dit boek geeft aan dat de klachten berusten op een storing in het gebied waar psyche en lichaam samenkomen: het lymbische systeem. De belangrijkste onderdelen van het lymbische systeem en de bijbehorende functies worden beschreven. De behandeling van SOLK die voortvloeit uit de limbische verklaring heet de stressortherapie. Deze therapie richt zich op het opsporen van de stressor en het neutraliseren hiervan. Hierbij worden “zaken gedaan met onbewuste onverwerkte emoties” gedaan om de klachten te verhelpen.

Frederic Laloux. “Werken vanuit betekenis en zingeving”

Er mankeert iets aan de manier waarop we vandaag organisaties runnen. Wantrouwen, teveel bureaucratie, winstgevendheid speelt een te grote rol, en er is geen aandacht voor duurzaamheid en milieu. De gevolgen spreken boekdelen: weinig betrokkenheid of ongeïnteresseerdheid bij medewerkers, en goede medewerkers ontvluchten de organisatie omdat zij inhoud willen geven aan hun leven. Zij ervaren een kloof tussen waar het ze werkelijk om gaat en dat waar ze in hun werk mee bezig zijn en gaan op zoek naar bedoeling en bezieling.
Schrijver en organisatiedeskundige Laloux toont aan dat de nieuwe vormen van organiseren die nu in opkomst zijn een (duurzame!) uitweg bieden.

‹ Alle blogartikelen