GroeneHartslag - Ontwikkeling, vrijheid, rust en ruimte
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenehartslag.nl

Diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer

Dit bericht is geplaatst op 14 maart 2019 - Voor de organisatie

Hoewel we in onze grondwet hebben afgesproken dat je uiterlijk of je etnische achtergrond je kansen niet mag beïnvloeden, blijkt dit in de praktijk toch anders. Volgens schattingen ervaart 90% van de Nederlanders wel eens een vorm van uitsluiting: mensen met een bepaalde huidskleur, afkomst of LGBTQI achtergrond, maar ook degenen die van de norm afwijken in leeftijd, opleidingsniveau of een arbeidsbeperking hebben.

Diversiteit alleen is niet voldoende

Het uitsluitend divers maken van je werkvloer leidt niet automatisch tot positieve effecten. Het kan ook leiden tot groepsvorming, waarbij conflicten tussen de verschillende groepen kunnen ontstaan.

Diversiteit gaat over de mix. Inclusiviteit gaat over hoe we met die mix van verschillen omgaan.

‘Een van de zogenoemde blind spots van organisaties is dat ze zich teveel focussen op diversiteit en niet op inclusiviteit. Het verhogen van de diversiteit is een belangrijk doel, maar zonder inclusiviteit zullen er minder positieve effecten optreden’ aldus Jojanneke van der Toorn, bijzonder hoogleraar inclusie van LHBT werknemers op het werk.

Een inclusieve werkvloer levert iedereen veel op: ‘De verschillende achtergronden, voorkeuren, waarden en ervaringen die mensen hebben op basis van hun culturele tradities zorgen voor meer creativiteit, vernieuwing en een betere prestatie. Die verschillen zorgen ervoor dat mensen andere gezichtspunten innemen, tot nieuwe ideeën komen of in staat zijn bredere groepen klanten aan te spreken.’

“Diversity is being asked to the party, inclusion is being asked to dance.”

Hoe zorg je voor inclusiviteit binnen jouw organisatie?

Met GroeneHartslag coach ik teams en organisaties vanuit een holistisch perspectief. Het uitgangspunt is dat binnen een team élk individu een gevarieerdheid van levenservaringen, religieuze en culturele verschillen met zich meedraagt en dat die er mogen zijn. Deze kunnen elkaar versterken op voorwaarde dat er een veilige, koesterende en positieve omgeving is.

Het scheppen en verstevigen van zo’n veilige omgeving is het eerste speerpunt.

Is er ruimte voor verschillende perspectieven, voelt iedereen zich onderdeel van de werkvloer en krijgen alle werknemers evenveel ruimte om hun visies te delen?

Het tweede speerpunt is verbinding en loyaliteit.

Dit wordt nadrukkelijk nagestreefd maar niet altijd bereikt. Openhartig contact en échte aandacht voor de ideeën van anderen, dat is waarmee het wel lukt!

Hier ga ik specifiek mee aan de slag in de coachingssessies.

Aan de hand van de volgende onderwerpen komen we samen tot de kern:

  • Wat betekent het om te investeren in een relatie? Waarom zou je dat doen?
  • We nemen vooroordelen en oordelen onder de loep rond bijvoorbeeld leeftijd, gender en sexe.
  • Hoe draagt een organisatie waarin mensen met een rijkdom aan achtergronden, karakters en ervaringen samenwerken bij aan een mooiere wereld?
  • Hoe draagt zo’n organisatie bij aan haar eigen succes?
  • Hoe kunnen we de meerwaarde van diversiteit in de organisatie optimaal benutten?
  • Bewuste en onbewuste uitsluiting? Ken je voorbeelden hiervan? Herken je dit bij jezelf?
  • Wat betekent het om jezelf te kunnen zijn zonder bewuste of onbewuste uitsluiting?
  • Hoe kun je respect opbrengen voor hen die fundamenteel andere mening hebben?

Meer voordelen

Niet meer oordelen. “Als iedereen elkaar open tegemoet treedt en niet op uiterlijke kenmerken beoordeelt, kan iedereen vanuit vertrouwen bijdragen aan de samenleving. Alle talenten worden benut en iedereen kan zichzelf zijn. Dat is toch wat we uiteindelijk allemaal willen.”

Zo binnen, zo buiten. De wereld IS divers, dus ook jouw klanten, opdrachtgevers en partners! Door dit als uitgangspunt te nemen kun je veel beter inspelen op hun wensen en behoeften.

Van klein naar groot. Elke dag biedt jouw (en ons allemaal) opnieuw de kans om een meer geïntegreerde wereld te creëren. Zelfs kleine daden kunnen een grote impact hebben: iemand voelt zich gezien, iemand voelt zich werkelijk aanvaard. En dat kan weer het begin zijn van iets groters. Dat is waar ik in geloof.

 

‹ Alle blogartikelen