GroeneHartslag - Ontwikkeling, vrijheid, rust en ruimte
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenehartslag.nl

Dieptepsychologie

De weg naar transformatie

De begeleiding van Jaap baseert zich op de Analytische psychologie, ook wel dieptepsychologie genoemd. Deze psychologie gaat er van uit dat ons onbewuste voor een heel groot deel bepaalt hoe wij denken en doen. En hoe we onszelf en alles om ons heen, beleven.

Analytische therapie en coaching zijn grotendeels geïnspireerd op het gedachtengoed van Carl Gustav Jung en anderen die zijn zienswijze verder hebben uitgewerkt.

Het onbewuste

Het onbewuste herbergt onverwerkte gebeurtenissen en emoties uit eerdere levensfases. Ook biedt het onderdak aan delen van onze persoonlijkheid die we nog niet kennen. Of die nog onontwaakt zijn.
Aan het onbewuste wordt soms gerefereerd als “je duistere kant” of de “schaduwzijde” van je persoonlijkheid. Maar het onbewuste is niet per definitie donker of negatief, het is eenvoudigweg nog onbekend. Je weet niet wat er in jouw onbewuste omgaat totdat je besluit dit te gaan uitzoeken.

Analytische psychologie heeft het doel de onontwaakte delen van de persoonlijkheid te leren kennen en de emoties of gebeurtenissen uit het verleden te verwerken. Dit is belangrijker dan je zou denken: volgens Jung is het onbewuste voor ongeveer 90% van invloed op ons dagelijks handelen.

Wake up call

Bij de meeste mensen komt er een wake up call in de vorm van  of een crisiservaring (zoals een verlies of scheiding), ziekte of gezondheidsklachten. Maar “deze signalen” kunnen zich ook voordoen als gebrek aan levensproblemen zoals; levenszin, passie, inzet of groeiende ontevredenheid.

Op dat moment realiseer je je dat er een stagnatie heeft plaatsgevonden in je leven. Je weet niet meer goed hoe verder te gaan. Hoe de crisis te overleven of hoe de situatie weer in de goede richting te draaien. Dit betekent dat er een gemis of tekort is. Om als persoon weer heel te worden dien je op zoek te gaan naar dit gemis, in het onbewuste. De tijd is gekomen om het onbewuste, wat al die tijd zoveel invloed heeft uitgeoefend, te gaan leren kennen.

Diepere oorzaken

Stagnatie in “jouw groei” los je alleen maar écht op door de oorzaken aan te pakken. Samen achterhalen we de diepere oorzaken van jouw blokkades. Bij alle werkvormen die ik aanbied, maak ik gebruik van de analytische (diepte) psychologie van Carl Gustav Jung. Daarnaast maak ik gebruik van systemisch werken en psychosynthese. Systemisch werken gaat over verdrongen emoties in het familiesysteem. Psychosynthese heeft aandacht voor onder andere existentiële en spirituele vraagstukken.

Dat betekent dat ik samen met jou antwoorden zoek op vragen zoals:
  • Welke invloed hebben de dynamieken van jouw (voor)ouders op jou?
  • Welke invloed hebben (nog onbewust) emotionele gebeurtenissen uit het verleden op jouw leven?
  • Waarom doe je de dingen op de automatische piloot en reageer je vanuit een bepaald patroon?
  • Moet je nog pijn, gemis en verdriet verwerken?
  • Waar komen je twijfels vandaan?
  • Wat is jouw hogere levensdoel?

Het proces van streven naar heelheid wordt door Jung individuatie genoemd.

Individuatie

Door zelfreflectie ben je eerst in staat om dit tekort of gemis te herkennen en te erkennen. Vervolgens kan er worden gewerkt aan de individuatie. Dit proces is in de Analytische psychologie “een natuurlijk verlopend, innerlijk transformatieproces waarbij het individu groeit tot een ondeelbaar schepsel, een eenheid”.

Carl Gustav Jung stelt dat de ziekte, het verlies, het complex of de problemen waar de cliënt mee kampt, belangrijke richtingsaanwijzers zijn in het proces naar heelheid. Deze problemen vertellen namelijk iets over de cliënt in het licht van zijn of haar persoonlijkheid.

Verschil met gedragsmatige of cognitieve therapie

In tegenstelling tot de dieptepsychologie werkt cognitieve psychologie van buiten naar binnen. Bij een cognitieve gedragstherapie pak je je bewuste gedachtes en zichtbare gedrag aan, dus de gevolgen van blokkades in de diepere lagen van je persoonlijkheid. Je onbewuste drijfveren blijven buiten schot. Dieptetherapie grijpt juist in bij de oorzaken van het gedrag dat je wil veranderen. Het effect daarvan is duurzamer.

Jaap als begeleider (of coach, of therapeut)

Als professional en ervaringsdeskundige ben ik jou van dienst om het innerlijke transformatieproces; “het onbewuste te integreren met het bewuste” dat jij doormaakt te begeleiden. Het is een weg naar zelfkennis: groei vindt plaats al naar gelang jij je bewust wordt van jouw schaduwkant. Carl Jung noemt dit proces de heldenreis, omdat het moed en doorzettingsvermogen vereist.
Ik maak gebruik van bewezen methodes uit de Analytische psychologie om archetypen (grondpatronen), “belief systems” en complexen naar bewustzijn te brengen. Het bewustwordingsproces zal dankzij deze methodes sneller en grondiger plaatsvinden, al bepaalt jij als cliënt zelf het uiteindelijke tempo.

Werkwijze

Het begeleidingsproces bestaat uit verschillende fases, waarbij de focus verschuift van terugblikken naar vooruitkijken. De analytische therapie werkt het meest effectief bij een regelmaat van één sessie in de anderhalve week of twee weken, van één á anderhalf uur per keer.

Het onbewuste communiceert praktisch niet met woorden maar wel via beelden, ideeën en symbolen. Het ontcijferen van het onbewuste is hierdoor een creatief analytisch proces waarbij oa. wordt gewerkt met droomanalyse, imaginatie (geleide fantasieën en visualisaties), voice dialogue, via het lichaam, opstellingenwerk, tekeningen en sprookjes. Om de oorzaken van belemmeringen, blokkades of (innerlijke) conflicten te ontdekken, gaan we naast het verbale gesprek, gebruik maken van verschillende in-zichtgevende benaderingen en therapeutische technieken.

Hoe? Lees hieronder meer: