GroeneHartslag - Ontwikkeling, vrijheid, rust en ruimte
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenehartslag.nl

Plan van aanpak

 

1. Oriëntatiegesprek

We starten altijd met een oriëntatiegesprek. Ik beantwoord al je vragen en we kijken samen naar wat jij nodig hebt. Ik stel jou vragen zoals: Wie ben je? Vertel eens over jezelf? Waar heb je behoefte aan? Waar wil je naartoe? Wat heb jij nodig om daar te komen? Jij krijgt ook de ruimte om alles te vragen. Het is belangrijk dat de aanpak je aanspreekt en dat we een klik hebben. Alleen dan kunnen we met vertrouwen het traject in. We bespreken ook eventuele contra-indicaties. En natuurlijk alle praktische en financiële voorwaarden.
(Er worden geen kosten voor dit oriëntatie gesprek in rekening gebracht als je besluit met Jaap als reisgenoot, “het voorgestelde pad” te volgen!)

2. Uitsluiten medische problemen

Voordat we aan de behandeling of traject beginnen vind ik het van groot belang dat je bij je huisarts bent geweest. Belangrijk in deze is dat alle andere mogelijke oorzaken van je klacht(en) zijn onderzocht en dat daarmee veel is uitgesloten.

3. Aanvang traject van klacht naar krachtig individu

Als je hebt besloten dat je met mij op pad wilt gaan, doorlopen we drie fases waarin je kan groeien naar een blijer, gelukkiger, gezonder en authentieker persoon. Deze drie fases zijn een grove indeling. In de praktijk kunnen ze gedeeltelijk door elkaar heen lopen.

Fase A:   Intake + Inventarisatie + Analyse

In deze eerste bespreken we jouw levensgeschiedenis. We gaan grondiger en dieper in op mogelijke veroorzakers van jouw blokkades. We kijken samen naar het geheel, proberen relaties te leggen en patronen te ontdekken. In een teruggave-gesprek ontvang je een voorlopige diagnose. Op basis hiervan formuleren we de doelstelling, maken een herstelplan en hebben overeenstemming over de therapie en de volgende fase.

Fase B:   Therapie + Verwerking +Transformatie

De tweede fase is de werkfase. We gaan terug naar de oorsprong van miskenning. De innerlijke lagen van jou die beschadigd zijn, teleurgesteld raakte, zich miskend voelde, niet gezien en gehoord werden, ga je herkennen, erkennen, voelen, verwerken en integreren.

Fase C:   Actualisatie + Afronding + Nazorg

In deze afrondingsfase nemen we de oorspronkelijke klachten en jouw dagelijks leven onder de loep. We ruimen de laatste restjes oude pijn op. Gaandeweg integreer je het verleden in jouw leven en nemen wij langzamerhand afscheid van elkaar.

Informatie voor de werkgever – bedrijfsarts – reïntegratiebedrijf

Als jouw werkgever in jou wil investeren, wil hij misschien niet alle fases afnemen. Dat kan! Het meest voor de hand ligt dat hij alleen fase A afneemt. Na die fase heb je je diagnose en kunnen jullie bespreken hoe en of je dat een vervolg geeft.

Kennismaken? Graag! Neem contact op voor een oriëntatiegesprek.